Naturalizácia (právo)

Naturalizácia je „nadobudnutie štátneho občianstva cudzincom alebo bezdomovcom.“[1]

Podmienky naturalizácie zvyčajne zahŕňajú: minimálny vek, dokázateľnú dobu pobytu, znalosť spoločnosti (teda napr. test z takýchto vedomostí), dôkaz dobrého správania a iný doklad integrácia – napr. rodinné väzby.[2] Naturalizovaný občan má rovnaké práva ako občan, ktorý ich získal pri svojom narodení.

ReferencieUpraviť

  1. naturalizace. In: ŽALOUDEK, Karel; HULICIUS, Eduard, ed. Encyklopedie politiky. 3. přeprac. a aktualiz. vyd. Praha : Libri, 2004. 575 s. ISBN 80-7277-209-0. S. 291.
  2. Naturalisation. In: KURIAN, George Thomas, ed. The Encyclopedia of Political Science. Washington, D.C. : CQ Press, 2011. ISBN 978-1-933116-44-0. S. 1090-1092.

Pozri ajUpraviť

Iné projektyUpraviť