Nealgebrická rovnica

Nealgebrická rovnica (staršie nealgebraická rovnica) alebo transcendentná rovnica je rovnica, ktoré nie je algebrická. Možné sú tieto delenia:

Alternatívne možno rozlišovať: