Nedeľa cirkevného roka

Každá nedeľa cirkevného roka má svoj nejaký význam, ktorý dáva aj celému nasledujúcemu týždňu (t.j. ak týždeň začína touto nedeľou [1] a končí sobotou) alebo končí (t.j. ak sa týždeň začína pondelkom a končí sa touto nedeľou).

V latinskom obradeUpraviť

Nedele v advente sú vždy štyri. Počet iných nedieľ, označených poradím (t.j. nedeľa po Vianociach, nedeľa po Zjavení Pána, nedeľa po sv. Trojici) sa môže z roka na rok meniť podľa toho, ako v ktorý rok v kalendári vyjdú – najmä s ohľadom na obdobie Veľkej noci.

Zoznam nedieľ cirkevného roka latinského obraduUpraviť

 • Prvá adventná nedeľa (prvá nedeľa cirkevného roka)
 • Druhá adventná nedeľa
 • Tretia adventná nedeľa
 • Štvrtá adventná nedeľa
 • Narodenie PánaVianoce
 • Prvá nedeľa po Vianociach
 • Krst Krista Pána – 1. nedeľa po Zjavení Pána (Zjavenie Pána pripadá na 6. januára)
 • 2. nedeľa v Cezročnom období
 • 3. nedeľa v Cezročnom období
 • 4. nedeľa v Cezročnom období
 • 5. nedeľa v Cezročnom období
 • 6. nedeľa v Cezročnom období
 • 7. nedeľa v Cezročnom období
 • 8. nedeľa v Cezročnom období
 • 1. pôstna nedeľa
 • 2. pôstna nedeľa
 • 3. pôstna nedeľa
 • 4. pôstna nedeľa
 • 5. pôstna nedeľa
 • Kvetná nedeľa (6. pôstna nedeľa)
 • Veľkonočná nedeľa – Zmŕtvychvstanie Pána
 • Nedeľa Božieho milosrdenstva, 2. veľkonočná nedeľa
 • Biblická nedeľa, 3. veľkonočná nedeľa
 • Nedeľa Dobrého Pastiera, 4. veľkonočná nedeľa
 • 5. veľkonočná nedeľa
 • 6. veľkonočná nedeľa
 • 7. veľkonočná nedeľa
 • Zoslanie Ducha Svätého
 • Nedeľa svätej Trojice, Najsvätejšej Trojice[2]
 • 11. nedeľa v Cezročnom období
 • 12. nedeľa v Cezročnom období
 • 13. nedeľa v Cezročnom období
 • 14. nedeľa v Cezročnom období
 • 15. nedeľa v Cezročnom období
 • 16. nedeľa v Cezročnom období
 • 17. nedeľa v Cezročnom období
 • 18. nedeľa v Cezročnom období
 • 19. nedeľa v Cezročnom období
 • 20. nedeľa v Cezročnom období
 • 21. nedeľa v Cezročnom období
 • 22. nedeľa v Cezročnom období
 • 23. nedeľa v Cezročnom období
 • 24. nedeľa v Cezročnom období
 • 25. nedeľa v Cezročnom období
 • 26. nedeľa v Cezročnom období
 • 27. nedeľa v Cezročnom období
 • 28. nedeľa v Cezročnom období
 • 29. nedeľa v Cezročnom období
 • 30. nedeľa v Cezročnom období
 • 31. nedeľa v Cezročnom období
 • 32. nedeľa v Cezročnom období
 • 33. nedeľa v Cezročnom období
 • Slávnosť Krista Kráľa (posledná nedeľa cirkevného roka), 34. nedeľa v Cezročnom období

V byzantskom obradeUpraviť

V gréckokatolíckej cirkvi majú svoje zvláštne pomenovanie nedele po Pasche (Veľkej noci) až po prvú nedeľu po Zostúpení Svätého Ducha, ktorá je Nedeľou všetkých svätých. Ďalej majú svoje pomenovanie nedele predpôstneho obdobia (pokora – Nedeľa mýtnika a farizeja, návrat k milosrdnému Bohu – Nedeľa márnotratného syna, posledný súd – Mäsopôstná nedeľa – o Kristovom súde, odpustenie – Syropôstna nedeľa – o vyhnaní prarodičov z raja[3][4]), niektoré nedele Veľkého pôstu a nedele pred a po niektorých veľkých sviatkoch. Okrem toho existujú tri nedele otcov niektorých ekumenických koncilov. Ostatné nedele sa označujú poradovým číslom od sviatku Zostúpenia Svätého Ducha.

Evanjelická cirkevUpraviť

Zoznam nedieľ cirkevného rokaUpraviť

 • Prvá adventná nedeľa
 • Druhá adventná nedeľa
 • Gaudete – „Radujte sa“ (Flp 4,4; 3. adventná nedeľa)
 • Štvrtá adventná nedeľa
 • Prvá nedeľa po Vianociach
 • Druhá nedeľa po Vianociach
 • Prvá nedeľa po Zjavení Pána (Zjavenie Pána pripadá na 6. januára)
 • Druhá nedeľa po Zjavení Pána
 • Tretia nedeľa po Zjavení Pána
 • Posledná nedeľa po Zjavení Pána
 • Septuagesimae (70 dní pred Veľkou nocou)
 • Sexagesimae (60 dní pred Veľkou nocou)
 • Estomihi – „Buď mi pevnou skalou“ (Ž 31,3; fašiangová nedeľa)
 • Invocavit – „Keď ma bude vzývať, odpoviem mu“ (Ž 91,15; 1. pôstna nedeľa)
 • Reminiscere – „Pamätaj na svoje mnohé milosrdenstvo, Hospodine“ (Ž 25,6; 2. pôstna nedeľa)
 • Oculi – „Stále upieram oči na Hospodina“ (Ž 25,15; 3. pôstna nedeľa)
 • Laetare – „Tešte sa s Jeruzalemom a plesajte nad ním“ (Iz 66,10; 4. pôstna nedeľa)
 • Judicata – „Obháj moje právo, Bože“ (Ž 43,1; 5. pôstna nedeľa)
 • Palmarum – Kvetná nedeľa (6. nedeľa pôstna)
 • Veľkonočná nedeľa 1. Slávnosť Veľkonočná
 • Quasimodogeniti – „a ako práve narodené deti“ (1Pt 2,2) (Biela nedeľa) 2. Slávnosť Veľkonočná
 • Misericordias Domini – „Miluje spravodlivosť a právo; milosti Pánovej plná je zem“ (Ž 33,5)
 • Jubilate – „Plesaj Bohu celá zem!“ (Ž 66,1)
 • Cantate – „Spievajte Pánovi pieseň novú“ (Ž 98,1)
 • Rogate – „Modlite sa a poproste!“
 • Exaudi – „Čuj, Pane, hlas môjho volania“ (Ž 27,7)
 • Nedeľa svätodušná, Turíce
 • Sviatok Svätej Trojice – oslava Trojjediného Pána Boha
 • 1. nedeľa po sv. Trojici
 • 2. nedeľa po sv. Trojici
 • 3. nedele po sv. Trojici
 • 4. nedele po sv. Trojici
 • 5. nedeľa po sv. Trojici
 • 6. nedeľa po sv. Trojici
 • 7. nedele po sv. Trojici
 • 8. nedeľa po sv. Trojici
 • 9. nedele po sv. Trojici
 • 10. nedeľa po sv. Trojici
 • 11. nedeľa po sv. Trojici
 • 12. nedeľa po sv. Trojici
 • 13. nedeľa po sv. Trojici
 • 14. nedeľa po sv. Trojici
 • 15. nedeľa po sv. Trojici
 • 16. nedeľa po sv. Trojici
 • 17. nedeľa po sv. Trojici
 • 18. nedeľa po sv. Trojici
 • 19. nedeľa po sv. Trojici
 • 20. nedeľa po sv. Trojici
 • 21. nedeľa po sv. Trojici
 • 22. nedeľa po sv. Trojici
 • 23. nedeľa po sv. Trojici
 • 24. nedeľa po sv. Trojici
 • Posledná nedeľa cirkevného roku (Nedeľa večnosti)

ReferencieUpraviť

Externé odkazyUpraviť

ZdrojUpraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Neděle církevního roku na českej Wikipédii.