Nematematická veličina

Nematematická veličina alebo mimomatematická veličina je veličina, ktorá je výsledkom mimomatematického (fyzikálneho, biologického, ekonomického atď.) poznania kvantitatívnej a kvalitatívnej stránky javov.

Delenie:

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT Zdroj z ktorého (pôvodne) čiastočne čerpal tento článok