Neornithes

Neornithes (iné názvy: Aves (sensu stricto) [1]; po slovensky: pravé vtáky, vtáky pravé, vtáky (v užšom zmysle)[2]) je časť triedy vtáky, ktorá zahŕňa dnes žijúce vtáky.

Systematické členenie Neornithes (pravých vtákov) sa neustále menilo a aj dnes dochádza na základe najnovších vedeckých poznatkov k ďalším zmenám.
Tu použitá systematika odráža súčasné poznanie o vzájomnej príbuznosti jednotlivých vtáčích taxónov a opiera sa predovšetkým o najnovšie publikované články týkajúce sa tejto témy. Ale medzi jednotlivými celosvetovými zoznamami vtákov naďalej pretrvávajú isté rozdiely v počte a usporiadaní radov, čeľadí i druhov. Počet druhov vtákov podľa podstatných súčasných celosvetových zoznamov ako napr. International Ornithological Congress World Bird List 2009 ([2]), Peterson 2010 ([3]), The Clements Checklist of Birds of the World 2009 ([4]), Taxonomy in Flux Checklist 2010 ([5]) sa dnes pohybuje niekde medzi 10 000 až 11 000. Koncom minulého storočia a na prelome 20. a 21. storočia boli zoznamy vtákov sveta o čosi menej početné a obsahovali približne 9 300 – 9 700 druhov. Tento vysoký nárast nespôsobujú novoobjavené druhy vtákov, ktorých je len niekoľko ročne, ale väčšie znalosti o vtáčích taxónoch už známych pre vedu a o ich vzájomnej príbuznosti, predovšetkým na základe rozborov DNA, čím dochádza k ich vzájomnému štiepeniu, spájaniu či presúvaniu, hlavne na úrovni druhov a poddruhov. Čo sa týka poddruhov, ich počet kolíše v rozmedzí 20 000 až 23 000.

SystematikaUpraviť

Systematika používaná v tejto wikipédiiUpraviť

Členenie Neornithes na vyššie taxonomické jednotky je predovšetkým na základe práce: S. J. Hackettovej a spolupracovníkov (2008), A phylogenetic study of birds reveals their evolutionary history.

Systém

ReferencieUpraviť

 1. HAARAMO, M.. Mikko's Phylogeny Archive-Ornithuromorpha [online]. Helsingin Yliopisto (University of Helsinki), [cit. 2016-10-15]. [1]
 2. pozri zdroje v článku pravé vtáky a porov. článok Vtáky
 • Hackett, S.J., R.T. Kimball, S. Reddy, R.C.K. Bowie, E.L. Braun, M.J. Braun, J.L. Chojnowski, W.A. Cox, K-L. Han, J. Harshman, C.J. Huddleston, B.D. Marks, K.J. Miglia, W.S. Moore, F.H. Sheldon, D.W. Steadman, C.C. Witt, and T. Yuri (2008), A phylogenomic study of birds reveals their evolutionary history, Science 320, 1763-1767 ([6])
 • John H. Boyd III (2009) Aves—A Taxonomy in Flux 2.5 ([7])
 • Don Roberson, Bird families of the world 9th edition ([8])
 • G.P Ericson et al.: Diversification of Neoaves: integration of molecular sequence data and fossils ([9])
 • Gill, F., Wright, M. & Donsker, D. (2009). IOC World Bird Names (version 2.2) ([10])
 • Kovalik, P., Pačenovský, S., Čapek, M. & Topercer, J. (2009). Odporúčané slovenské názvoslovie vtákov sveta ([11]) alebo ([12])
 • Alan P. Peterson, M.D.: Birds of the World - current valid scientific avian names. ([13])
 • The BirdLife checklist of the birds of the world with conservation status and taxonomic sources. ([14])
 • Tree of Life web project ([15])
 • The Clements Checklist of Birds of the World, 6th Edition ([16])