Neskorý paleolit je (odhliadnuc od mezolitu) posledné obdobie paleolitu. Trval 13 000/11 000 pred Kr. – 8 300/8 200/8 000/7 500/7 400 al.(novšie)9000/9 600/10 000 pred Kr.

Časové vymedzenie upraviť

O vymedzení začiatku pozri mladý paleolit (v užšom zmysle). Vymedzenie konca: 8 300/8 200 pred Kr, je staršie (a chybné) datovanie konca pleistocénu (=začiatku holocénu/ preboreálu) dodnes na Slovensku a inde zachované ako tradičný koniec paleolitu, 8 000 pred Kr. je okrúhle číslo a staršie datovanie začiatku poslednej tretiny preboreálu (=začiatku mezolitu), 7 500/7 400 je datovanie v niektorých oblastiach (severná Európa), 9 000 pred Kr. je okrúhle číslo a novšie datovanie začiatku poslednej tretiny preboreálu (=začiatku mezolitu). V niektorých deleniach je koniec paleolitu (=začiatok mezolitu) zhruba identický s koncom pleistocénu (=začiatkom holocénu/preboreálu), čomu zodpovedá číslo cca. 9 600 pred Kr. (v starších deleniach 8 200 pred Kr.) alebo zaokrúhlene 10 000 pred Kr. (v starších deleniach 8 000 pred Kr.).


Neskorý paleolit spolu s mladým paleolitom v užšom zmysle tvorí mladý paleolit v širšom zmysle.

Geológia/podnebie upraviť

Počas tohto obdobia sa z geologického hľadiska okolo 9 600 pred Kr. skončil pleistocén a posledná ľadová doba (würm) a začal sa holocén (poľadová doba). Na začiatku holocénu sa v Európe rozpúšťali ľadovce, ustúpili na sever, stúpla hladina oceánu. Tundry v Európe ustúpili na sever, chladné stepi sa zmenili na lesy a pralesy, chladnomilné čriedové zvieratá mizli alebo postupovali na sever. (Zrejme) tieto zmeny potom aj viedli z historického hľadiska k nástupu mezolitu.

Antropogenéza upraviť

V tomto období sa už vyskytoval iba druh Homo sapiens, presnejšie cca. do 8 000 pred Kr. kromaňonec, po 8 000 pred Kr. už človek úplne zhodný s dnešným.

Slovensko upraviť

Bližšie informácie v hlavnom článku: Neskorý paleolit na Slovensku