Nomenklatúra

rozlišovacia stránka

Nomenklatúra (lat.) môže byť:

  • názvoslovie tvorené prvkami ako systematickými jednotkami určitého celku, systematické názvoslovie
  • zoznam, súpis
  • zoznam mien uchádzačov o nejakú funkciu alebo povolanie, na ktoré sú nevyhnutné určité predpoklady
  • v Sovietskom zväze a ďalších krajinách Východného bloku: v užšom zmysle zoznam vyšších služobných funkcií v hospodárstve, štátnej správe a v spoločenských organizáciách a kontrolovaný zoznam príslušných straníckych funkcionárov, v širšom zmysle menšina aparátu majúca privilégiá a reálnu moc, pozri nomenklatúra (politika).
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.