Nová rieka je potok na hornej Orave, v juhozápadnej časti okresu Námestovo.[1] Je to pravostranný prítok Bielej Oravy, má dĺžku 4,6 km a je tokom IV. rádu.

Prameň

upraviť

Pramení v Oravskej Magure, v podcelku Paráč[2], na západnom svahu vrchu Paráč (1 324,8 m n. m.) v nadmorskej výške okolo 1 200 m n. m.

Opis toku

upraviť

Tečie severozápadným smerom, pričom z oboch strán priberá početné krátke prítoky, najdlhším je ľavostranný prítok spod kóty 1 208,3 m. Na dolnom toku vstupuje do Podbeskydskej vrchoviny a následne ústi južne od obce Oravská Lesná v nadmorskej výške okolo 800 m n. m. do Bielej Oravy.[3]

Referencie

upraviť
  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-02-19]. Dostupné online.
  2. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-10-20]. Dostupné online.
  3. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2022-02-19]. Dostupné online.