Novohorský potok

Novohorský potok je potok v západnej časti okresu Bánovce nad Bebravou. Je to pravostranný prítok Liviny, má dĺžku 3,5 km a je tokom VI. rádu.

Novohorský potok
Potok
Zdrojnica Mlynište, Považský Inovec
Ústie Livina, Zlatníky
Dĺžka 3,5 km
Povodie Bebrava
Hydrologické poradie 4-21-11-175
Číslo recipienta 4-21-11-985
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

PrameňUpraviť

Pramení v Považskom Inovci, v podcelku Vysoký Inovec, v lokalite Mlynište v nadmorskej výške približne 500 m n. m.

Opis tokuUpraviť

Od prameňa tečie sprvu východným smerom cez lokalitu Horný Hutvárovec, potom sa stáča juhovýchodným smerom a preteká dolinou Dolná Nová hora. Následne vteká do Nitrianskej pahorkatiny, do časti Bánovská pahorkatina, tu sa najprv stáča severojužným smerom, sprava priberá prítok z lokality Ovčí salaš a k ústiu pokračuje juhojuhovýchodným smerom. Severozápadne od obce Zlatníky sa v nadmorskej výške 300,3 m n. m. vlieva do Liviny.