Občianske práva

zákonmi stanovené základné práva občana štátu

Občianske práva alebo občianske slobody alebo občianske práva a slobodyzákonmi (najčastejšie ústavou alebo ústavou spolu s inými zákonmi) stanovené základné práva občana štátu, predovšetkým také, ktoré definujú jeho postavenie v spoločnosti alebo v štáte.

Zvyčajne sa rozlišujú tieto občianske práva:

Pozri aj upraviť