Občiansky preukaz (skratka OP; vo forme karty v zahraničí nazývaný aj identifikačná karta) je hlavný, štátom vydávaný preukaz totožnosti občana spravidla obsahujúci minimálne fotografiu občana a základné osobné údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia atď.).[chýba zdroj]

Vzor občianskeho preukazu Slovenskej republiky

V niektorých štátoch je povinný, v iných (napr. Nemecko, Francúzsko) je to len jeden z možných prostriedkov preukázanie totožnosti a v tretej skupine krajín (napr. Spojené štáty) naopak občiansky preukaz neexistuje a v praxi jeho funkciu (preukázanie totožnosti) spĺňa cestovný pas alebo iný dokument.[chýba zdroj]

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť