Oblúkový most je most s opornými piliermi na každom konci v tvare oblúka. Tieto mosty fungujú prenášaním hmotnosti mosta a jeho záťaže hlavne na horizontálny tlak držaný opornými piliermi po stranách. Viadukt môže byť postavený zo série oblúkov. Inak povedané, nosnou konštrukciou oblúkového mosta je oblúk, resp. klenba, ktorá prenáša zaťaženie do opôr resp. podložia, pričom v celom priebehu prierezu nosnej konštrukcie nevzniká ťahaná oblasť. V minulosti bol tonto typ konštrukcie používaný práve pre túto jeho vlastnosť, čo dovoľovalo vybudovať most z kamenných blokov, resp. bez použitia vystužovania betónu oceľou. V súčasnosti sa tento typ nosnej konštrukcie využíva pri premostení údolí pri vhodných geologických podmienkach, t. j. oba konce nosného oblúka sa votknú do skalnatébo podložia. Umožní sa tak premostenie na väčšie vzdialenosti pri použití štíhlejšej konštrukcie. Takto realizované mosty majú veľmi dobrý vzhľad, aj keď ich realizácia je pomerne náročná. Ďalším typom oblúkových mostov sú mosty spriahnuté, kde horizontálne sily zachytáva oceľová mostovka, ktorá spolupôsobí s nosnou oblúkovou konštrukciou, napr. most Apollo v Bratislave.

Prvý európsky stredoveký veľký most na Dunaji v Regensburgu postavený v rokoch 1135-46

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť