Obrážanie je operácia mechanického obrábania, pomocou ktorej sa obrábajú rovinné, vodorovné, zvislé a šikmé plochy, tvarové plochy podľa obrysovej čiary, drážky, klinové drážky v nábojoch a tvarové diery aj rotačné plochy na menších a stredných obrobkoch.

Obrážaním sa obrábajú kovy aj drevo.

Vzhľadom na malú produktivitu sa obrážanie používa iba v kusovej a malosériovej výrobe, najmä v náraďovniach. Existujú však plochy, ktoré sa dajú obrobiť len týmto spôsobom, napríklad drážky v slepých otvoroch a pod.

Pri výrobe ozubenia je metóda nenahraditeľná. (ozubené kolesá nazývané"stromček"). Pri obrábaní šikmých ozubených kolies môže byť hlavný rezný pohyb aj v tvare skrutkovice.

Hlavný rezný pohyb - translačný - vratný (hore-dolu) vykonáva nástroj Vratný rezný pohyb vykonáva obrobok pri obrábaní - buď translačný alebo rotačný (skokový pohyb)

Nástroj je namáhaný na vzper. Výhodou obrážania je, že nie sú potrebné špeciálne nástroje a upínače ani pri výrobe zložitých tvarov. Nastavovanie stroja je jednoduché a rýchle. V súčasnosti obrážanie nahrádza frézovanie a v hromadnej a sériovej výrobe preťahovanie.

Pozri aj upraviť