Preťahovanie

rozlišovacia stránka

Preťahovanie alebo pretiahnutie môže byť:

  • prepravovanie ťahaním inam alebo cez niečo
  • prekrytie ťahaním
  • predĺženie ťahaním
  • prílišné (škodlivé) predĺženie ťahaním
  • prílišne predĺženie trvania
  • zatiahnutie za vymedzený okraj, za hranicu
  • prejdenie zľahka po niečom
  • zlákanie, dostanie niekoho na svoju stranu, do iného mužstva, celku a podobne
  • udretie
  • podvedenie v oblasti ceny

Preťahovanie môže byť:

Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.