Preťahovanie (tvárnenie)

O preťahovaní (napr. drôtu) cez prievlak pozri objemové ťahanie.

Preťahovanie je technologický proces v tvárnení. Názov preťahovanie sa v slovenčine používa pre dve rôzne operácie tvárnenia, ktoré sú napríklad v češtine rozlíšené samostatnými názvami.

Preťahovanie (čes. přetahování) upraviť

V tomto prípade ide o tvárnenie rovinnej plochy na priestorovú napínaním cez šablónu.[1] Používa sa na zhotovovanie dutých výťažkov väčších rozmerov. Na pevne upnutý plech pôsobí tlakom nástroj - prieťažník. Za súčasného poklepávania po povrchu plechu sa plech tvárni, až kým nenadobudne tvar prieťažníka.[2]

Preťahovanie (čes. protahování) upraviť

 
Vytvorenie kolmej valcovej plochy preťahovaním

V tomto prípade ide o pretiahnutie okraja plochého materiálu na jeho vnútornom, alebo vonkajšom obvode tak, aby sa vytvorila kolmá valcová plocha.[1] Pri preťahovaní na vnútornom obvode polotovaru sa cez plech s prestrihnutým otvorom sa preťahuje tvarovaný tŕň s väčším priemerom ako má priemer otvoru. Následkom toho sa vytvorí okolo otvoru valcovitá plocha bez dna. Táto môže slúžiť ako náboj, alebo základňa pre vyrezanie závitu.[2]

Referencie upraviť

  1. a b STN 22 6001. Názvosloví technologie tváření kovů (prevzatá ČSN 22 6001).. Praha : Vydavatelství Úřadu pro normalizaci a měření, 1967-8-2. 27 s. (česky)
  2. a b HLUCHÝ, Miroslav, a kol. Technológia. Bratislava : Alfa, vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry, n.p., 1977. 368 s.