Závit je technický prvok strojných súčiastok, ktorého tvar je definovaný závitovou plochou. Plocha vzniká navinutím profilu na valec pozdĺž skrutkovice pri definovanom stúpaní.

Názvoslovie pri závitoch
Rôzne druhy závitov,
(2a) dvojchodý závit
Rôzne druhy závitov
Závitová tyč s maticou, s pravotočivým metrickým závitom
Pravotočivý závit.[1] Pri čelnom pohľade na zvislý závit je jeho pravá strana vyššie.

Závit môže byť:

  • Pravý (obvyklý)
  • Ľavý
  • Jednochodý
  • Viacchodý
  • Rezaný
  • Tvárnený (valcovaný)

Názvoslovie

upraviť
  • Závitová plocha - plocha, ktorá vznikla pohybom profilu závitu tak, že každý jeho bod opisuje skrutkovicu, pričom osový posun na jednu otáčku je rovný kolmému priemetu profilu závitu do osi, alebo násobku tejto dĺžky celým číslom.
  • Skrutkovica - čiara, ktorú vytvorí bod pri rovnomernom otáčaní okolo pevnej osi a súčasnom rovnomerne v jej smere posúva.
  • Profil závitu - myslená krivka (lomená čiara), ktorá je obmedzená dvoma rovnako vzdialenými bodmi ležiacimi na rovnobežke s osou závitu. Jej vrcholy sú obvykle skosené alebo zaoblené.

Delenie závitov podľa profilu a stúpania

upraviť

Referencie

upraviť
  1. Druhy závitů [online]. katedry.osu.cz, [cit. 2023-10-01]. Dostupné online. (česky)