Strojová súčiastka

základná súčiastka stroja

Strojové súčiastky alebo súčiastky sú menšie dielce, na ktoré sa delia časti stroja.

Každá časť stroja je malým uzavretým celkom. Jej úloha je odlišná od úloh ostatných častí. Preto i jej konštrukcia je odlišná a svojbytná (napr. traktor sa skladá z motora, spojky, prevodovky, atď). Každá časť stroja sa opäť delí na menšie dielce nazývané súčiastky (napr. spojka je časť stroja, skrutka je súčiastka spojky).

Strojové súčiastky a časti strojov sa delia z hľadiska ich funkcie do týchto základných skupín:

Zdroje upraviť

  • Bartoš, Novák, Šlégl, Časti strojov II-III, Vydavateľstvo Alfa, Bratislava, 1972