Obrazopis je v ortodoxii a pravosláví náuka o náboženských námetoch vôbec. Ikonografia opisuje a rozoberá námety zobrazenia, zaoberá sa ich typológiou a poznávacími znakmi, atribútmi a i. typmi, zatiaľ čo ikonológia vykladá jeho význam v intenciách dobových filozofických, historických a náboženských predpokladov.

ZdrojUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.