Obriezka

chirurgické odstránenie predkožky

Obriezka alebo cirkumcízia (lat.) je chirurgické odstránenie predkožky. Vykonáva sa z náboženských, ako aj hygienických a zdravotných dôvodov. Jedným z najčastejších zdravotných dôvodov obriezky je fimóza.

Pred a po obriezke

Obriezka v judaizme upraviť

Viac informácií pozri pod Brit mila.

Obriezka (hebr. ברית מילה - brit mila, dosl. „zmluva obriezky“) je jedným z najdôležitejších prikázaní judaizmu. Podľa halachy je záväzná pre všetkých mužov. Biblický základ tohto prikázania tvorí rozprávanie o Abrahámovi, ktorý obrezal seba aj všetko svoje potomstvo a služobníctvo na znak večnej zmluvy s Hospodinom (porov. Gen 17,10).

Ak to zdravotný stav dieťaťa dovoľuje, vykonáva sa na ôsmy deň po narodení (tak sa to stalo aj v prípade Ježiša, porov. Lk 2,21). Nevykonanie rituálu obriezky je ťažké previnenie a má za následok vylúčenie zo spoločenstva s Bohom.

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Obriezka