Obsah pojmu

Obsah pojmu je významový útvar , ktorý je konštituentom pojmu a zahrnuje výsledok poznania podstatných vlastností, čŕt spoločných všetkým prvkom množiny entít, ktorých sa pojem týka. Obsah pojmu spolu s rozsahom pojmu tématizuje tradičná logika.

ZdrojUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.