Ochodza je stavebný prvok, ktorý umožňuje pochod človeka popri stavebnej konštrukcii používaný napr. vrchole veže alebo na hradbách za cimburím. Veľakrát je podobný pavlači, alebo balkónu. V sakrálnych stavbách sa vyskytuje zvláštna krytá forma ochodze nazývaná trifórium nad bočnými loďami, alebo chórová ochodza obkolesujúca chór.

V pôdorysnej schéme katedrály je farebne zvýraznená chórová ochodza.

Pozri aj upraviť