Oddelenie kozmickej fyziky Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied

Oddelenie kozmickej fyziky je súčasťou Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie viedKošiciach.[1] Zameriava sa na skúmanie fyzikálnych procesov prebiehajúcich v kozme, ktoré je možné študovať najmä prostredníctvom energetických kozmických častíc, včítane kozmického žiarenia. Prevádzkuje mnohoročné spojité meranie kozmického žiarenia neutrónovým monitorom na Observatóriu Lomnický štít[1] a zúčastňuje sa mnohých družicových experimentov.[2]

Kozmický program

upraviť

Od konca 60. rokov po súčasnosť sa oddelenie kozmickej fyziky venuje návrhu a vývoju prístrojov pre družice a kozmické sondy.[3]

Misia Štart Prístroj Popis/participácia Zdroj
Interkozmos 3 1970 PG-1 časticová aparatúra [4][3]
Interkozmos 5 1971 PG-1A časticová aparatúra [5]
Interkozmos 6 1972 Emulzie-1 pasívna detekcia jadrovej zložky kozmického žiarenia pomocou polymérovej emulzie [6][3]
Interkozmos 13 1975 PG-1B časticová aparatúra [7]
Interkozmos 17 1977 SK-1 registrácia kozmických neutrónov a gama častíc [8]
Prognoz 8 1981 DOK-T monitorovanie toku energetických častíc [9]
Vertikal 10 1981 URE-1 detektor uhlového rozdelenia elektrónov [10][3]
Prognoz 10 1985 DOK-1 sada elektrónových a iónových detektorov [11]
Magion 2 1989 DOK-S Active monitorovanie toku energetických častíc [12]
Interkozmos 24 1989 SPE-1 spektrometer protónov a elektrónov [13][14]
Magion 3 1991 DOK-S Apex monitorovanie toku energetických častíc [15]
KORONAS-I 1994 SONG-E elektronická časť modulu, zabezpečujúca registráciu impulzných signálov z detektorovej časti, kompresiu nameraných dát a formátovanie dátových blokov pre telemetrické systémy družice [16]
Magion 4 1995 DOK-SX monitorovanie toku energetických častíc [17]
Prognoz 11 1995 DOK-2X energetická analýza elektrónov a iónov v rámci štúdia aurorálnej a chvostovej časti zemskej magnetosféry [18]
Magion 5 1996 DOK-SA monitorovanie toku energetických častíc [19]
Prognoz 12 1996 DOK-2A energetická analýza elektrónov a iónov v rámci štúdia aurorálnej a chvostovej časti zemskej magnetosféry [20]
Mir 1996 SPE-1M spektrometer protónov a elektrónov [21]
Mars 96 1996 SLED-2 záznam uhlovej distribúcie iónov [22]
CESAR EPD riadiaca jednotka časticového detektora [23]
COMPASS MEP-1 programovateľný časticový spektrometer [24]
SPRUT-6 (Mir) 1998 SPRUT [25]
Sojuz TM-29 (Mir) 1999 DOZIMET detekcia jadrovej zložky kozmického žiarenia pomocou nukleárnych emulzií [26]
KORONAS-F 2001 SONG-M elektronická časť modulu, zabezpečujúca registráciu impulzných signálov z detektorovej časti, kompresiu nameraných dát a formátovanie dátových blokov pre telemetrické systémy družice [27]
Rosetta 2004 ESS jednotka, zabezpečujúca oddelenie Philae od Orbitera a dátovú komunikáciu medzi nimi [28]
Double Star 2003 NUADU snímkovací detektor energetických neutrálnych atómov [29]
Spektr-R 2011 MEP-2 registrácia energetického spektra a časových variácií toku nabitých častíc [30]
HotPay-2 2008 PEEL detektor energetických elektrónov [31]
JEM-EUSO ? [32]
BepiColombo 2018 SERENA/PICAM analýza hmotnostného zloženia a rozloženia nízkoenergetických iónov do 3 keV v prostredí planéty Merkúr [33]
JUICE 2023 PEP/JDC detektor vysokoenergetických častíc v rámci plazmového detektora [34]

Referencie

upraviť
 1. a b Oddelenie kozmickej fyziky a detašované pracovisko na Lomnickom štíte [online]. Košice: Ústav experimentálnej fyziky SAV, [cit. 2023-04-18]. Dostupné online.
 2. Kozmický program [online]. Košice: Ústav experimentálnej fyziky SAV, [cit. 2023-04-18]. Dostupné online.
 3. a b c d BALÁŽ, Ján. Na palube kozmických sond [online]. Košice: Ústav experimentálnej fyziky SAV, 2000, [cit. 2023-04-17]. Dostupné online.
 4. Projekt PG1 [online]. Košice: Ústav experimentálnej fyziky SAV, [cit. 2023-04-17]. Dostupné online.
 5. Projekt PG1A [online]. Košice: Ústav experimentálnej fyziky SAV, [cit. 2023-04-17]. Dostupné online.
 6. Projekt Emulzie-1 [online]. Košice: Ústav experimentálnej fyziky SAV, [cit. 2023-04-17]. Dostupné online.
 7. Projekt PG1B [online]. Košice: Ústav experimentálnej fyziky SAV, [cit. 2023-04-17]. Dostupné online.
 8. Projekt SK1 [online]. Košice: Ústav experimentálnej fyziky SAV, [cit. 2023-04-17]. Dostupné online.
 9. Projekt DOK-T [online]. Košice: Ústav experimentálnej fyziky SAV, [cit. 2023-04-17]. Dostupné online.
 10. Projekt URE-1 [online]. Košice: Ústav experimentálnej fyziky SAV, [cit. 2023-04-17]. Dostupné online.
 11. Projekt DOK-1 [online]. Košice: Ústav experimentálnej fyziky SAV, [cit. 2023-04-17]. Dostupné online.
 12. Projekt DOK-S Active [online]. Košice: Ústav experimentálnej fyziky SAV, [cit. 2023-04-17]. Dostupné online.
 13. Projekt SPE-1 [online]. Košice: Ústav experimentálnej fyziky SAV, [cit. 2023-04-17]. Dostupné online.
 14. Interkosmos 24 (Aktivny-IK, AUOS-Z-AV-IK #1) [online]. space.skyrocket.de, [cit. 2023-04-17]. Dostupné online.
 15. Projekt DOK-S Apex [online]. Košice: Ústav experimentálnej fyziky SAV, [cit. 2023-04-17]. Dostupné online.
 16. Projekt SONG-E [online]. Košice: Ústav experimentálnej fyziky SAV, [cit. 2023-04-17]. Dostupné online.
 17. Projekt DOK-SX [online]. Košice: Ústav experimentálnej fyziky SAV, [cit. 2023-04-17]. Dostupné online.
 18. Projekt DOK-2X [online]. Košice: Ústav experimentálnej fyziky SAV, [cit. 2023-04-17]. Dostupné online.
 19. Projekt DOK-SA [online]. Košice: Ústav experimentálnej fyziky SAV, [cit. 2023-04-17]. Dostupné online.
 20. Projekt DOK-2A [online]. Košice: Ústav experimentálnej fyziky SAV, [cit. 2023-04-17]. Dostupné online.
 21. Projekt SPE-1M [online]. Košice: Ústav experimentálnej fyziky SAV, [cit. 2023-04-17]. Dostupné online.
 22. Projekt SLED-2 [online]. Košice: Ústav experimentálnej fyziky SAV, [cit. 2023-04-17]. Dostupné online.
 23. Projekt EPD [online]. Košice: Ústav experimentálnej fyziky SAV, [cit. 2023-04-17]. Dostupné online.
 24. Projekt MEP1 [online]. Košice: Ústav experimentálnej fyziky SAV, [cit. 2023-04-17]. Dostupné online.
 25. Projekt SPRUT [online]. Košice: Ústav experimentálnej fyziky SAV, [cit. 2023-04-17]. Dostupné online.
 26. Projekt Dosimetry [online]. Košice: Ústav experimentálnej fyziky SAV, [cit. 2023-04-17]. Dostupné online.
 27. Projekt SONG-M [online]. Košice: Ústav experimentálnej fyziky SAV, [cit. 2023-04-17]. Dostupné online.
 28. Projekt ESS [online]. Košice: Ústav experimentálnej fyziky SAV, [cit. 2023-04-17]. Dostupné online.
 29. Projekt NUADU [online]. Košice: Ústav experimentálnej fyziky SAV, [cit. 2023-04-17]. Dostupné online.
 30. Projekt MEP2 [online]. Košice: Ústav experimentálnej fyziky SAV, [cit. 2023-04-17]. Dostupné online.
 31. Projekt PEEL [online]. Košice: Ústav experimentálnej fyziky SAV, [cit. 2023-04-17]. Dostupné online.
 32. Projekt JEM-EUSO [online]. Košice: Ústav experimentálnej fyziky SAV, [cit. 2023-04-17]. Dostupné online.
 33. Projekt PICAM [online]. Košice: Ústav experimentálnej fyziky SAV, [cit. 2023-04-17]. Dostupné online.
 34. Projekt PEP / JDC [online]. Košice: Ústav experimentálnej fyziky SAV, [cit. 2023-04-17]. Dostupné online.

Externé odkazy

upraviť