Odmerný valec je plastová alebo sklenená dutá nádoba s ryskami, ktorá je určená na odmeriavanie objemu kvapalín alebo pevných látok. Najčastejšie sa využíva v chemických laboratóriách na odmeriavanie objemov kvapalín alebo roztokov látok so známou koncentráciou pre chemické reakcie.

Odmerný valec s objemom 500 ml

Iné projekty

upraviť