Odraz

rozlišovacia stránka

Odraz môže byť:

 • odrazenie
 • prenesene: prejav, výraz, obraz
 • vo fyzike:
  • zmena smeru pohybujúceho sa hmotného telesa, vlny alebo častice po dopade na prekážku, synonymum: reflexia, pozri odraz (fyzika)
  • v užšom zmysle najmä:
   • v optike:zrkadlový obraz (odraz svetla) alebo tvorba takého obrazu
   • v elektrotechnike: spätný odraz signálu na prekážkach alebo miestach nárazu, spôsobujúci napríklad, že signál beží ako odozva naspäť k hovoriacemu, pozri odraz (elektrotechnika)
 • zobrazenie, zobrazovanie
 • vo filozofii: vlastnosť hmoty spočívajúca v schopnosti reprodukovať to, čo patrí odrážanému objektu; ústredný pojem teórie poznania, pozri odraz (filozofia)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.