Odraz je vo filozofii vlastnosť hmoty spočívajúca v schopnosti reprodukovať to, čo patrí odrážanému objektu. Je to ústredný pojem teórie poznania.

Podľa Demokrita je odraz odlučovanie sa neviditeľných skupín atómov od predmetov, pričom tieto skupiny atómov ako obrazy vstupujú do zmyslov a duše človeka. Tento materiálny proces sprostredkuje rovnakosť predmetu a jeho obrazu v duši.

V dialektickom materializmu je proces pôsobenia odrážaného na odrážajúce vlastný všetkej hmote, pričom medzi odrazom v anorganickej prírode a odrazom v živej prírode a spoločenskom živote je kvalitatívny rozdiel.

Zdroje upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.