Zmysel

rozlišovacia stránka

Zmysel môže byť:

 • všeobecne:
  • význam (aj ako myšlienkový obsah aj ako konečný cieľ)
  • porozumenie pre niečo (napr. zmysel pre humor, zmysel pre rodinu a pod.)
  • v množnom čísle, prenesene: (práve) aktívna schopnosť vnímať, vedomie
  • v množnom čísle, prenesene: pudy, najmä erotické
 • vo filozofii, etike a podobne: pozri zmysel (filozofia)
 • v biológii:
  • jedna zo základných (piatich) schopností vnímania okolitého sveta, pozri telesný zmysel
  • zmyslový orgán (orgán živej bytosti, ktorý prijíma podráženia)
 • v psychológii: logická platnosť určitého kontextu vztiahnutá na ideu, realizovanú v konkrétnej činnosti; opodstatnenosť príčin a následkov z hľadiska cieľa, ktorému je priradená určitá dôležitosť; vnútorná súvislosť, na ktorú sa nazerá ako na platnú; pozri zmysel (psychológia)
 • v jazykovede:
  • význam (spravidla textu)
  • najmä v syntaxi: (význam a) myšlienkový obsah, súhrn informácií, ktoré používateľ jazyka spája s daným textom/výrazom, ak mu správne rozumie a vhodne ho používa, pozri zmysel (jazykoveda)
 • vo fyzike:
  • smer (otáčania, pohybu)
  • špecificky: dichotomické vyjadrenie smeru vektora, pozri zmysel vektora
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.