Ohýbanie

rozlišovacia stránka

Ohýbanie (ohnutie, ohýňanie) alebo zohýbanie (zohnutie, zohýňanie) je danie niečomu tvar oblúka či tvar ohybu, pozri oblúk, ohyb

Ohýbanie (ohnutie, ohýňanie) je pri tvárnení: pozri ohýbanie (tvárnenie)

Ohýbanie je v jazykovede: súhrnné označenie pre skloňovanie, časovanie a stupňovanie

Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.