Ohnisko zemetrasenia

miesto pod zemským povrchom, v ktorom vzniká zemetrasenie a z ktorého sa šíria zemetrasné vlny

Ohnisko zemetrasenia alebo hypocentrum je miesto (oblasť) pod zemským povrchom, v ktorom vzniká zemetrasenie a z ktorého sa šíria zemetrasné vlny. V užšom (presnejšom) zmysle sa ako hypocentrum označuje len ťažisko ohniska zemetrasenia.[1][2] Miesto ležiace na zemskom povrchu kolmo nad hypocentrom sa označuje ako epicentrum.

Ilustrácia bodu, kde sa nachádza hypocentrum pod epicentrom zemetrasenia

Charakeristika hypocentra v užšom zmysle

upraviť

Ohniskom zemetrasenia rozumieme celú oblasť vzniku zemetrasenia (tá môže dosahovať pomerne veľké rozmery). Hypocentrum (v užšom zmysle) je jeden konkrétny bod, ťažisko tohto ohniska. Vzhľadom na to, že väčšina zemetrasení nemá bodový charakter, ale vzniká na zlomoch v zemskej kôre, je hypocentrum spravidla iba približným stredom oblasti, v ktorej k uvoľneniu energie došlo. Jeho zameranie a následné určenie jeho pozície sa uskutočňuje minimálne vďaka 3 seizmologickým staniciam.

Referencie

upraviť
  1. hypocentrum. In: Technický slovník naučný. 1. vyd. Zväzok 3. G-J. Praha : Encyklopedický dům, 2002. ISBN 80-86044-20-3. S. 201.
  2. PETRÁNEK, Jan. zemětřesení [online]. Brno: Česká geologická služba, [cit. 2015-07-07]. Dostupné online.
  • časť charakteristika je presunutá z článku hypocentrum