Okolie systému je množina prvkov alebo systémov, ktoré sú mimo hraníc systému. Okolie a systém sú vo vzťahu vzájomného ovplyvňovania. Okolie je jednak bezprostredné (podstatné, relevantné) a vzdialené (nepodstatné, irelevantné). Bezprostredné okolie je so systémom spojené vstupmi do systému (podnety, impulzy) a výstupmi zo systému do okolia.

Rôzne vstupy z okolia do systému môžu byť rovnosmerné, rôznosmerné alebo protichodné. Niektoré vstupy podporujú fungovanie systému, iné jeho fungovanie narušujú, vyvolávajú v ňom chaos, majú deštruktivny charakter. Systém je spravidla schopný reagovať na obmedzenú množinu vstupov. Najzložitejšie väzby na okolie majú spoločenské systémy.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.