Okopaniny predstavujú biologicky rôznorodú skupinu rozličných čeľadí kultúrnych plodín, ktoré vyžadujú dobrú prípravu pôdy, predovšetkým kyprenie – najmä okopávanie, tiež výdatné hnojenie, kvalitnú pôdu bohatú na živiny a starostlivé ošetrovanie. Medzi najznámejšie patria repa a zemiaky. Využívajú sa ako potraviny alebo suroviny pre priemysel.[1]

Hľuzy zemiakov a reďkovka.

Na Slovensku sa z okopanín pestujú hlavne zemiaky, cukrová repa a kŕmna repa. V tropických oblastiach sú to hlavne maniok jedlý (využívajú sa jeho hľuzy s obsahom škrobu), dioskorea (hľuzy do 30 cm dlhé), povojník batatový (hľuzy označované ako batáty) alebo kolózia jedlá.[2]

Referencie upraviť

  1. Prociková, A. a kol., Školský lexikón. SPN, Bratislava, 1992, s. 221
  2. Poľnohospodárstvo. In: Gardošová, A., Steinorová, J., Vlásková, Ľ., 1992, Rozum do vrecka 1. Mladé letá, Bratislava, s. 152