Okres (poľ. powiat) je administratívna jednotka v Poľsku, hierarchicky ju možno umiestniť medzi vojvodstvom a obcou.

Poľské okresy

Poľské vojvodstvá (16) sa ďalej členia na okresy (powiaty), ktorých je v Poľsku 373. Z nich je 65 mestských okresov (miest s postavením okresu). Okresy sa ďalej delia na obce, ktorých je 2 489.

Okresy zodpovedajú za:

  • verejnú bezpečnosť
  • požiarnu bezpečnosť
  • iniciatívy na zníženie nezamestnanosti
  • výstavba a udržiavanie ciest medzi okresmi
  • vydávanie pasov
  • udeľovanie poľského občianstva a iné.

Okresy upraviť

Vojvodstvá sa delia na mestské a vidiecke okresy:

Mestské okresy (powiaty grodzkie) upraviť

(v zátvorke je skratka vojvodstva)

Vidiecke okresy (powiaty ziemskie) upraviť

A upraviť

B upraviť

C upraviť

D upraviť

E upraviť

G upraviť

H upraviť

I upraviť

J upraviť

K upraviť

L upraviť

Ł upraviť

M upraviť

N upraviť

O upraviť

P upraviť

R upraviť

S upraviť

Ś upraviť

T upraviť

W upraviť

Z upraviť

Ż upraviť

Pozri aj upraviť