Vojvodstvo (poľská administratívna jednotka)

Vojvodstvo alebo kraj alebo zastarano vojvodina (poľ. województwo) je od neskorého stredoveku názov veľkej administratívnej jednotky v Poľsku.

Poľské vojvodstvá od roku 1999.

Výraz województwo v novoveku v poľštine označuje špecificky už len poľské administratívne jednotky, vo význame "územie pod vládou nesuverénneho kniežaťa", v ktorom v slovenčine používame takisto výraz "vojvodstvo", sa v poľštine používa označenie księstwo.

Vojvodstvá od roku 1999

upraviť

Na čele vojvodstva stoja:

  • Sejm (Sejmik), volený obyvateľmi vojvodstva
  • Maršálek (predstaviteľ exekutívy, Marszałek), volený Sejmom vojvodstva

Vojvodstvo zodpovedá najmä za nasledujúce záležitosti:

  • ekonomický rozvoj vojvodstva
  • verejné služby (vysoké školstvo, zdravotníctvo, kultúrne inštitúcie)
  • vytváranie podmienok pre zahraničných investorov

Na legálnosť týchto aktivít dozerá poľským premiérom menovaný vojvoda (wojewoda).

Rozdelenie Poľska od roku 1999
Registr.
ozn.
Vojvodstvo Administratívne stredisko
vojvodstva
Rozloha
km²
Obyvateľstvo
(k 31.12.2003)
D Dolnosliezske vojvodstvo Vroclav 19 947,76 2 898 313
C Kujavsko-pomoranské vojvodstvo Bydhošť¹
Toruň²
17 969,72 2 068 142
L Lubelské vojvodstvo Lublin 25 114,48 2 191 172
F Lubuské vojvodstvo Gorzów Wielkopolski¹
Zielona Góra²
13 984,44 1 008 786
E Lodžské vojvodstvo Lodž 18 219,11 2 597 094
K Malopoľské vojvodstvo Krakov 15 144,10 3 252 949
W Mazovské vojvodstvo Varšava 35 597,80 5 135 732
O Opolské vojvodstvo Opole 9 412,47 1 055 667
R Podkarpatské vojvodstvo Rzeszów 17 926,28 2 097 248
B Podleské vojvodstvo Białystok 20 179,58 1 205 117
G Pomoranské vojvodstvo Gdansk 18 292,88 2 188 918
S Sliezske vojvodstvo Katovice 12 294,04 4 714 982
T Svätokrížske vojvodstvo Kielce 11 672,34 1 291 598
N Varmsko-mazurské vojvodstvo Olsztyn 24 202,95 1 428 885
P Veľkopoľské vojvodstvo Poznaň 29 825,59 3 359 932
Z Západopomoranské vojvodstvo Štetín 22 901,48 1 696 073
¹ sídlo vojvodu, ² sídlo snemu vojvodstva