Oligodendroglie alebo oligodendrocyty sú typom buniek, patriacim do skupiny neuroglie. Sú strednej veľkosti, s malým počtom krátkych výbežkov.

Obklopujú axóny neurónov v centrálnej nervovej sústave a vytvárajú na nich myelínovú pošvu. Myelínová pošva vzniká rotáciou výbežku oligodendroglie okolo axónu. Jedna takáto bunka môže vytvárať myelín až pre 35 axónov. Okrem toho sa pri zvýšenom funkčnom zaťažení podieľajú oligodendroglie aj na zaistení metabolizmu neurónu. V periférnom nervovom systéme sú ich obdobou Schwannove bunky.

Externé odkazy

upraviť

Radovan Malina: Všeobecná zoológia – zdroj, z ktorého (pôvodne) čerpal tento článok.