Myelín je lipoproteín, tvoriaci obaly okolo výbežkov (axónov) nervových buniek (neurónov). Je jednou zo základných zložiek bielej hmoty mozgu a miechy a je príčinou jej bielej farby.

Myelinizovaný axón – obraz z elektrónového mikroskopu. Zdroj: Electron Microscopy Facility, Trinity College, Hartford, CT

Jeho existencia a správna distribúcia (myelinizácia) je nevyhnutnou podmienkou správneho fungovania centrálnej (CNS) i periférnej (PNS) nervovej sústavy. V CNS ho vytvárajú oligodendrocyty, v PNS Schwannove bunky.