Ondrej Sliacky

slovenský spisovateľ, literárny vedec a publicista

Ondrej Sliacky (* 30. júl 1941, Banská Bystrica-Podlavice) je spisovateľ, literárny vedec, publicista, redaktor, šéfredaktor.

Ondrej Sliacky
spisovateľ, literárny vedec, publicista, redaktor, šéfredaktor
Narodenie30. júl 1941 (82 rokov)
Banská Bystrica-Podlavice

Životopis upraviť

Študoval na Pedagogickej škole v Lučenci, 1959-1964 slovenčinu a históriu Na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Pôsobil ako redaktor týždenníka Kultúrny život, od 1970 redaktor vo vydavateľstve Mladé letá (redaktor v Zlatom máji a v Slniečku), od 1990 šéfredaktor časopisu Slniečko, od 1993 aj šéfredaktor revue o umení pre deti a mládež Bibiana, je profesorom na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave a na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V literárno-vednej oblasti sa postupne vyhraňoval ako historik literatúry pre deti a mládež. Knižne debutoval prácou Bibliografia slovenskej literatúry pre deti a mládež 1945-1964 (1965). Literárnohistorický zreteľ uplatnil v antológiách poézie pre deti, je zostavovateľom Slovníka slovenských spisovateľov pre deti a mládež (1970; 2., rozšírené vydanie 1979). V ďalších literárnohistorických monografiách preskúmal začiatky beletristickej tvorby pre deti na Slovensku. Autor poviedkových kníh pre mládež, zastavovateľ antológie povstaleckých básnikov, prerozprával viaceré texty ľudovej slovesnosti, biblické a antické príbehy. Napísal rozhlasové a televízne hry, životopisné hry o Ľ. Podjavorinskej, J.G. Tajovskom, a J. Murgašovi a rad literárnych adaptácií. S E. Gindlom napísal rozhlasovú hru, ktorú neskôr upravil na úspešný televízny film z horolezeckého prostredia Himalájí. V roku 1996 získal cenu Trojruža.

Ocenenia upraviť

 • niekoľko cien vydavateľstva Mladé letá [1]
 • Cena Trojruža, 1996 [2]
 • Pocta Pavla Dobšinského, udelená ministrom kultúry Slovenskej republiky, 1995.
 • Cenu ministra kultúry SR za rok 2012, za celoživotnú tvorbu pre deti a výnimočný prínos do literárno-vednej činnosti v oblasti literatúry pre deti a mládež, apríl 2013.

Dielo upraviť

 • Bibliografia pre deti a mládež 1918-1944 (1970)
 • Bibliografia pre deti a mládež 1778-1917 (1977)
 • Ako dočiahnuť slnko (1968)
 • Dcérka a mať (1968)
 • Literatúra pre deti a mládež v národnom obrodení (1973)
 • Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež do roku 1945 (1970; 2., rozšírené vydanie 1990)
 • Odpusťte, mamička (1974)
 • Altamíra (1976)
 • Krásna modrá mušľa (1977)
 • Vynes na horu svoj hrob (1977)
 • Šamajov memoriál (1978)
 • Na koľajniciach (1979)
 • Červená lentilka (1979)
 • Priateľstvo (1979)
 • Zlatá muzika - Antológia slovenskej poézie pre deti, zostavil Ondrej Sliacky, ilust. Maja Dusíková, Mladé letá, 1980 [3][4]
 • S pravidelným odletom (1980)
 • O zakliatej žabe (1981)
 • Papraďový kvet (1981)
 • Šľachetný človek (1984)
 • Ľudmilka (1987)
 • Tá tajovská voda mútna 1-3 (1988)
 • Tri ohnivé kone (1990)
 • Zlatá panna (1993)
 • Biblia pre deti a mládež - Čítanie zo Starého zákona (1996)
 • Biblia pre deti a mládež - Čítanie z Nového zákona (1998), D & D Studio, ISBN 80967622016.
 • Herakles (1995)
 • Reverend (1991)
 • Hovoriaci vtáčik, podtitul: nielen pre deti, (2008), Vydavateľstvo Matice slovenskej, ilustrácie: Bystrík Vančo, ISBN 80-8920-877-7 [5].
 • Hodnoty súčasnej slovenskej literatúry pre deti a mládež, (2012), Literárne informačné centrum, ISBN 9788081190674.
 • Maľovaná písanka, (2012), Matica Slovenská, ISBN 978-80-8128-059-7.
 • Divy Slovenska, podtitul: nielen pre deti, (2013), Matica Slovenská, ISBN 978-80-8128-078-8.
 • Slovenské obrázkové povesti Ondreja Sliackeho a Mariána Čapku, (2014), Matica Slovenská.
 • Divy Slovenska II, podtitul: nielen pre deti, (2015), Matica Slovenská, ISBN 978-80-8115-224-5.
 • Pavel Dobšínský - život s rozprávkou, (2016), Dajama, ISBN 978-80-8136-057-2.
 • Rozprávky nad zlato. Z pokladu Pavla Dobšinského, (2018), Matica Slovenská, ISBN 978-80-8115-267-2.

Články upraviť

 • O zošľachťovaní detskej dušičky. Pred 90 rokmi začal vMatici slovenskej vychádzať najobľúbenejší časopis slovenských detí, časopis Slovenské pohľady č. 6/2018 [6]

Literatúra upraviť

Referencie upraviť

Zdroj upraviť

Externé odkazy upraviť