Operačné vojenské umenie

Umenie operačné vojenské je jedna zo zložiek vojenského umenia spočívajúca v teórii a praxi vedenia vojenskych operácií, t. j. použitia veľkých más vojsk. Operačné umenie je podriadené vojenskej stratégii (cf. , 1161).