Optika je odbor fyziky zaoberajúci sa svetlom a jeho vlastnosťami.

Delí sa na:

 • Geometrickú optiku
 • Vlnovú optiku
 • Elektromagnetickú optiku
 • Kvantovú optiku

Priamočiare šírenie svetla v rovnorodom prostredí

upraviť

1.1 svetelné zdroje, optické prostredie

upraviť
 
Lampa - svetelný zdroj
 • svetelným zdrojom je teleso v ktorom vzniká svetlo (často v dôsledku vysokej teploty)
  • mesiac a zrkadlo nie sú zdroje svetla
  • slnko, oheň a žiarovka sú zdroje svetla
 • bodový svetelný zdroj - zdroj svetla, ktorého rozmery zanedbávame
 • plošný svietelný zdroj - javí sa ako svietiaca plocha

...

 • optické prostredie delíme na:
  • nepriehľadné - svetlo sa ním nešíri ( je ich najviac )
  • priehľadné - vzduch sklo...
  • priesvitné - matné sklo, hmla
  • číre - môže byť aj priehľadné aj priesvitné - vidíme všetky farby
  • farebné - prepúšťa len jednu farbu (farebné sklo)

Pre bližšie informacie pozri Svetlo

1.2 šírenie svetla, rýchlosť svetla

upraviť
 • v rovnorodom prostredí sa svetlo šíri priamočiaro
 • svetelný lúč - znázorňuje sa ako priamka pozdĺž ktorej sa svetlo šíri
 • svetelný zväzok - vytvára ho viac lúčov
  • rovnobežný - svetlo sa šíri vo valcovom priestore
  • rôznobežný - svetlo sa šíri v kužeľovom priestore
 • rovnorodé prostredie je také kde je na všetkých miestach rovnaké prostredie napr. vzduch
  • vzduch ako rovnorodé prostredie má rovnakú teplotu rovnakú vlhkosť je čistý a pod.
 
rýchlosť svetla - za tento čas prejde svetlo z Mesiaca na Zem
 • rýchlosť svetla
  • vo vákuú : 300 000 km/s (299 792 458m/s)
  • vo vzduchu : 290 000 km/s
  • vo vode : 220 000 km/s
 • svetlo sa v prostredí s časticami látok šíri pomalšie

1.3 tieň

upraviť
Bližšie informácie v hlavnom článku: Tieň
 
Tieň teplovzdušného balóna
 • vznikne, ak je medzi svetelným zdrojom a premietacou stenou nepriehľadné teleso

dva bodové svetelné zdroje

upraviť
 • plný tieň - spoločný priestor kde nepreniklo svetlo ani z jedného svetelného zdroja
 • polo tieň priestor kde preniklo svetlo aspoň z jedného svetelného zdroja
 • napr. futbalový zápas kde futbalisti majú viac tieňov

plošný svetelný zdroj

upraviť
 • plný tieň prechádza pozvoľna v polotieň

Odraz svetla na rozhraní 2 optických prostredí

upraviť

odraz svetla na rovinnom rozhraní

upraviť
 • prostredie môže svetlo pohltiť obr č.1.
 
obrázok č.1. - pohltí
 • prostredie môže svetlo prepustiť obr č.2.
 
obrázok č.2. - prepustí
 • prostredie môže svetlo odraziť obr č.3.
 
obrázok č.3. - odrazí
 • zákon odrazu
  • dopadajúci lúč sa v bode dopadu odrazí pod uhlom odrazu
  • uhol dopadu a uhol odrazu sa rovnajú (ά = α)
  • lúč dopadu, kolmica dopadu a lúč odrazu sú v jednej rovine
 • zrkadlo je dobre vyleštená kovová plocha na ktorej sa dobre odráža svetlo ( najčastejšie striebro )

rozptyl svetla

upraviť
 • ak dopadne rovnobežný svetelný zväzok na presne rovinnú plochu, odrazí sa ako rovnobežný
 • ak na nerovinnú odráža sa všetkými smermi
 • tento jav umožnuje vidieť aj predmety ktoré nie sú priamo osvetlené napr. častice vzduchu rozptylujú svetlo zo slnka

1.7 Zobrazovanie rovinným zrkadlom

upraviť
 • každé osvetlené teleso sa správa ako súbor svietiecich bodov
 • pri zobrazovaní je predmet (skutočný) a obraz, ktorý vznikne
 • tento má 3 vlastnosti
  • zmenšený alebo rovnaký, alebo zväčšený
  • priamy alebo prevrátený
  • skutočný alebo neskutočný (zdanlivý)

1.8 Guľové zrkadlá

upraviť
 • sú častou guľovej plochy svetlo odráža časť vnútorná - duté
  • lúče sú po odraze zbiehaes
  • pretínajú sa v F
 • obraz vzniká v priesečníku aspoň 2 významných lúčov
 1. lúč prechádzajúci S sa po odraze vracia späť
 2. lúč rovnobežný s o sa odráža do F
 3. lúč prechádzajúci cez F je po odraze rovnobežný s o
 • svetlo odráža časť vonkajšia - vypuklé
 • lúče sú po odraze rozbiehavé
 • akoby vychádzali z F
 • obraz vzniká v priesečníku aspoň 2 významných lúčov
 1. lúč prechádzajúci S sa po odraze vracia späť
 2. lúč rovnobežný s o po odraze akoby vychádzal z F
 3. lúč ktorý ako keby vychádzal z F je rovnobežný z o