Orgán

rozlišovacia stránka

Orgán môže byť:

  • časť tela, pozri orgán (anatómia)
  • oficiálne zariadenie (prípadne len oficiálne poverená osoba) majúce určitú funkciu a tvoriace časť väčšieho celku (najmä verejnej správy, politickej organizácie, obchodnej spoločnosti), najmä výkonný úrad alebo výkonný úradník; napríklad:
  • noviny alebo časopis, v ktorých sa podávajú oficiálne postoje konkrétnej politickej strany, hospodárskej ustanovizne, spolku a podobne

Pozri aj upraviť

 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.