Os je priamka, vzhľadom na ktorú sa určujú geometrické alebo fyzikálne vzťahy bodov, či telies. Os môže rozdeliť teleso (napr. uhol) na dve rovnaké časti.