Oskava (rieka)

Oskava je moravská rieka. Je to ľavostranný prítok Moravy, meria 50,4 km, povodie zaberá plochu 571,8 km² a priemerný prietok v ústí dosahuje hodnotu 3,53 m³/s.

Pramení v Hrubom Jeseníku pod vrchom Černé kameny (956 m n. m.). Tečie prevažne severojužným smerom, na dolnom toku prechodne juhovýchodným smerom, potom opäť na juh. Do Moravy ústie severne od Olomouca, pri jeho mestskej časti Chomoutov.

Najvýznamnejšími prítokmi sú zľava Oslava, Teplička, Rybný potok, Hůzovka a sprava Lukavice. Dolný tok rieky preteká významnou poľnohospodárskou oblasťou Hornomoravského úvalu. Pri obci Pňovice sa oddeľuje vedľajšie koryto, pravostranná Písečná.

Oskava preteká cez Oskavu, Dolní Libinu, Uničov, Štěpánov. Napája Šumvaldský rybník.

Súradnice: 49°37′59″S 17°14′44″V / 49,63313°S 17,245445°V / 49.63313; 17.245445