Osmolarita je látkové množstvo rozpustenej látky v jednotkovom objeme rozpúšťadla. Hodnota sa podľa SI udáva v mol/l.

Pozri aj

upraviť