Osmotický tlak

Osmotický tlak (π) je tlak toku rozpúšťadla prenikajúceho cez semipermeabilnú (polopriepustnú) membránu (membrána priepustná len pre molekuly rozpúšťadla, nie rozpustenej látky) do oblasti, kde je vyššia koncentrácia rozpustenej látky. Závisí od teploty a koncentrácie roztoku.

Pozri ajUpraviť