Osteocyt je základnou bunkou zrelej kosti. Už nevytvára – na rozdiel od osteoblastu – medzibunkovú hmotu kosti. Podieľa sa však na jej metabolizme: uvoľňuje minerály zo základnej matrix kosti a má tak nezastupiteľnú úlohu v regulácii hladiny vápnika v organizme.

Osteocyt sa môže v prípade potreby zmeniť na osteoblast alebo retikulárnu bunku. Je to vretenovitá bunka s ploským telom a početnými, kolmo z neho vystupujúcimi výbežkami. Telo bunky je uložené v dutinke – lakúne kosti. Výbežky sa vnárajú do základnej matrix kosti v kanálikoch – canaliculi ossium.

Zdroj upraviť

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 3. vyd. Praha : Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3817-8. Kapitola Kost - os; tkáň kostní, s. 22. (po česky)