Oxytocín

chemická zlúčenina

Oxytocín je hormón produkovaný v jadrách hypotalamu (nucleus supraopticus a nucleus paraventricularis), odkiaľ je transportovaný (naviazaný na transportný proteín neurofyzín) výbežkami tzv. neuroendokrinných nervových buniek do neurohypofýzy a až tu vylučovaný do krvného obehu. Chemicky ide o peptid.

oxytocín

Spôsobuje sťahy hladkého svalstva maternice pri pôrode a pravdepodobne i pri pohlavnom dráždení, kedy sťahy svalstva urýchľujú transport spermií do vajcovodov. Ďalej spôsobuje sťahy myoepitelových buniek mliečnej žľazy a tým vypudzovanie mlieka pri kojení.

Podnety k sekrécii oxytocínu sú nervovo-reflexného charakteru: rozširovanie pôrodných ciest pri pôrode, rozšírenie a podráždenie vonkajšieho genitálu a pošvy pri súloži, podráždenie prsných bradaviek pri kojení.

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Oxytocín
  •   Wikislovník ponúka heslo Oxytocín