Pól ekliptiky (severný a južný) je bod na nebeskej sfére, ktorý je vzdialený 90° od všetkých bodov ekliptiky, pričom smer k severnému pólu ekliptiky zviera so smerom k svetovému pólu uhol 23°27'. Svetový pól koná okolo pólu ekliptiky zložený dlhoperiodický a krátkoperiodický pohyb vplyvom precesie a nutácie. Pól ekliptiky sa mení pomaly v dôsledku zmeny polohy roviny ekliptiky, vyvolanej poruchami planét. Severný pól ekliptiky sa nachádza v súhvezdí Draka a južný v súhvezdí Mečiar.

Encyklopédia astronómie Tento článok alebo jeho časť obsahuje heslo z Encyklopédie astronómie s láskavým dovolením autorov a podporou SZA.