Pach

rozlišovacia stránka

Pach môže byť:

 • v biológii a pod.:
  • objektívna kvalita subjektívneho čuchového vnemu, ktorý vzniká pôsobením pachovej látky na čuchový orgán človeka alebo vyššieho živočícha, prípadne vnímaná pachová látka[1], pozri pach (vnem v biológii)
  • chemický rozpoznávací znak živočíšneho príslušníka buď zväzku typu rodina, svorka a podobne, v ktorom sa členovia perfektne poznajú, alebo kolónie, t.j. uzavreného anonymného zväzku[2], pozri pach (rozpoznávací znak)
 • v kriminalistike: odsublimované alebo odparené atómy a molekuly vo vzduchu, ktoré svojim zložením dostatočne charakterizujú objekt, z ktorého pochádzajú[3], pozri pach (kriminalistika)
 • nárečovo alebo staršie[4][5]:
  • smrad
  • (najmä na východnom Slovensku) vôňa (v zmysle: príjemný pach)
 • priezvisko, napr.:
 1. Pozri zdroje v článku pach (vnem v biológii).
 2. pach. In: Malá československá encyklopedie. Vyd. 1. Zväzok IV M – Pol. Praha : Academia, 1986. 992 s. S. 746.
 3. pach. In: Technický slovník naučný. 1. vyd. Zväzok 6 P – Q. Praha : Encyklopedický dům, 2004. 429 s. ISBN 80-86044-24-6. S. 10.
 4. pach. In: Slovník slovenských nárečí. 1. vyd. Zväzok II L – P. Bratislava : Veda, 2006. 1065 s. ISBN 80-224-0900-6. S. 697.
 5. pach. In: PECIAR, Štefan, ed. Slovník slovenského jazyka. 1. vyd. Zväzok III p-r. Bratislava : Vydavateľsto SAV, 1963. 912 s. Dostupné online. S. 10.


 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.