Pach

rozlišovacia stránka

Pach môže byť:

 • v biológii a pod.:
  • objektívna kvalita subjektívneho čuchového vnemu, ktorý vzniká pôsobením pachovej látky na čuchový orgán človeka alebo vyššieho živočícha, prípadne vnímaná pachová látka[1], pozri pach (vnem v biológii)
  • chemický rozpoznávací znak živočíšneho príslušníka buď zväzku typu rodina, svorka a podobne, v ktorom sa členovia perfektne poznajú, alebo kolónie, t.j. uzavreného anonymného zväzku[2], pozri pach (rozpoznávací znak)
 • v kriminalistike: odsublimované alebo odparené atómy a molekuly vo vzduchu, ktoré svojim zložením dostatočne charakterizujú objekt, z ktorého pochádzajú[3], pozri pach (kriminalistika)
 • nárečovo alebo staršie[4][5]:
  • smrad
  • (najmä na východnom Slovensku) vôňa (v zmysle: príjemný pach)
 • priezvisko, napr.:

Zdroje Upraviť

 1. Pozri zdroje v článku pach (vnem v biológii).
 2. pach. In: Malá československá encyklopedie. Vyd. 1. Zväzok IV M – Pol. Praha : Academia, 1986. 992 s. S. 746.
 3. pach. In: Technický slovník naučný. 1. vyd. Zväzok 6 P – Q. Praha : Encyklopedický dům, 2004. 429 s. ISBN 80-86044-24-6. S. 10.
 4. pach. In: Slovník slovenských nárečí. 1. vyd. Zväzok II L – P. Bratislava : Veda, 2006. 1065 s. ISBN 80-224-0900-6. S. 697.
 5. pach. In: PECIAR, Štefan, ed. Slovník slovenského jazyka. 1. vyd. Zväzok III p-r. Bratislava : Vydavateľsto SAV, 1963. 912 s. Dostupné online. S. 10.


 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.