Pangermanizmus (lat.) je všenemecké povedomie využívané a zneužívané pri ideologickom zdôvodňovaní nemeckého expanzionizmu v Európe. Ako politická doktrína sa sformoval koncom 19. storočia, znovu ožil v nemeckom fašizme, kde sa vyznačoval vyhroteným nacionalizmom, rasizmom a militarizmom.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.