Pantograf (zberač prúdu)

Pantograf je druh zberača používaného pre elektrické pripojenie ťažného dopravného zariadenia v elektrickej trakcii ku nadzemnému trolejovému vedeniu. Používa sa hlavne pre koľajové elektrické dopravné prostriedky napr. električky, elektrické rušne, elektrické vlakové jednotky, niektoré systémy metra a pod.

Pantograf električky

Tieto zberače boli vyrobené (a nazývané) podľa pantografu – mechanickej pomôcky určenej na prekresľovanie výkresov do iných veľkostí. Na jeho princípe pracuje ešte veľa ďalších zariadení a nástrojov.

Konštrukcia upraviť

Pantograf je zložený z ramien. Ramená sú pružinou udržiavané vo vysunutom stave, pričom je umožnený zvislý pohyb, čím sa zberač počas jazdy prispôsobuje výške trolejového vedenia. Slovenské normy predpisujú pre pantografy žltú farbu náteru.

Pantograf je ukončený kefou v tvare priečnej lišty, ktorá slúži pre fyzický styk s trolejovým vedením. Trolejové vedenie je medené, bronzové, pozinkované oceľové, hliníkové resp. oceľovohliníkové lano s oceľovým jadrom (AlFe) (niekedy drôt hríbovitého prierezu – hlavne pre trolejbusy a električky) natiahnutý na stožiaroch nad koľajovou traťou.

Kefy sú vyrobené z materiálu na báze grafitu (pozri kefa). Keďže sú vystavené poveternostným vplyvom, tak pre zlepšenie odolnosti sa impregnujú parafínom, živicou, olejom a pod. alebo sa na ich výrobu používajú kovové kompozity (cínové, alebo antimónové), kedy sú čiastočky grafitu uzatvorené v kove. Zberacie kefy (lišty) majú relatívne nízku životnosť a preto sa musia pravidelne kontrolovať a vymieňať. Okrem elektrického kontaktu musí lišta zabezpečiť aj suché mastenie klzného spoja. Lišta je namáhaná trením, zohrievaná prechodom elektrického prúdu, erodovaná iskrením a pod. lišta pritom nesmie poškodzovať trolejové vedenie, preto je vyrábaná z mäkšieho materiálu ako prívodné vedenie.

Pokiaľ sa pantografové zberače nepoužívajú, sťahujú sa dole elektricky, pneumaticky alebo ručne (pomocou lana). Pri elektrickom a pneumatickom ovládaní je vždy umožnené aj ručné stiahnutie (núdzovo). Stiahnutím je motorová jednotka fyzicky odpojená od zdroja elektrického prúdu.

Existujú aj pantografy len s jedným ramenom nazývané aj polpantografy, tieto sú upevnené len na jednom ramene s dvoma výstupkami na ktorých je lišta. Sú jednoduchšie, majú lepší styk s vedením, lepšie reagujú na zmenu výšky vedenia pri vysokých rýchlostiach. Keďže konštrukcia zberačov je veľmi náročná, ich cena sa pohybuje rádovo v tisícoch eur.

Iné projekty upraviť