Paralaxa (astronómia)

Paralaxa (v gréčtine παραλλαγή (parallagé) = zmena) je zmena relatívnej uhlovej pozície dvoch stacionárnych bodov vzhľadom na pozorovateľa vplyvom pohybu pozorovateľa.

Mesačná paralaxa

upraviť
 
Príklad mesačnej paralaxy: zakrytie Plejád Mesiacom

Primitívny spôsob určenia mesačnej paralaxy z jedného miesta je použiť zatmenie Mesiaca. Plný tieň Zeme na Mesiaci má zdanlivý polomer zakrivenia rovný rozdielu medzi zdanlivými vzdialenosťami Zeme a Slnka pri pohľade z Mesiaca. Je možné vidieť, že tento polomer je 0,75 stupňa, z ktorého (pri slnečnom zdanlivom polomere 0,25 stupňa) dostávame zdanlivý uhol Zeme 1 stupeň. Takto dostaneme vzdialenosť Zeme a Mesiaca 384 000 km.

Iným spôsobom určenia paralaxy, aby sme určili vzdialenosť Zeme a Mesiaca, by bolo zobrať dva obrázky Mesiaca v presne rovnakom čase z dvoch miest na Zemi a porovnať polohu Mesiaca vzhľadom na viditeľné hviezdy. Použitím orientácie Zeme, týchto dvoch miest a kolmého posuvu je možné trigonometricky vypočítať vzdialenosť Zeme a Mesiaca.

 

Hviezdna paralaxa

upraviť
 
Hviezdna paralaxa

V medzihviednej mierke spôsobuje paralaxa tvorená rozdielnymi obežnými polohami Zeme, že blízke hviezdy sa zdanlivo pohybujú blízko vzdialenejších hviezd. Tento jav je však taký malý, že je ťažko odhaliteľný bez použitia presných detekčných metód.

Ročná paralaxa je definovaná ako rozdiel v polohe hviezdy pri pohľade zo Zeme a Slnka, t. j. pomocou uhla na hviezdu natiahnutého smerom k hviezde z opačných koncov obežnej dráhy Zeme okolo Slnka. Vychádzajúc z týchto dvoch bodov, paralaxa je polovica maximálneho paralaktického posunu hviezdy pozorovaného z týchto dvoch bodov. Parsek je jednotka vzdialenosti, pre ktorú je ročná paralaxa 1 uhlová sekunda. Parsek sa rovná približne 3,26 svetelného roka.