Parapsychológia je kontroverzná vedná disciplína.[1] Skúma dôkazy o mentálnom povedomí alebo vplyv vonkajších objektov bez interakcie známymi fyzickými prostriedkami. Väčšina študovaných objektov spadá do oblasti vplyvu „mysle na myseľ“ (ako napríklad mimozmyslové vnímanie, folie à deux a telepatia), vplyvu „mysle na prostredie“ (ako napríklad psychokinéza) a „prostredia na myseľ“ (ako napríklad strašenie). Spolu sú tieto schopnosti často označované ako „psionika“.

História upraviť

Termín parapsychológia bol vytvorený v roku 1889 psychológom Maxom Dessoirosom. Tento termín prijal Rhine v roku 1930 ako náhradu za pojem psychologické bádanie, aby poukázal na významný posun smerujúci k laboratórnym metódam použitým pri študovaní psychických fenoménov.

Prvotné psychické bádanie upraviť

Society for Psychical Research (SPR) je združenie na výskum psychológie bolo založené v roku 1882. SPR bolo prvým pokusom zorganizovať vedcov a bádateľov na kritické a nepretržité skúmanie paranormálnych fenoménov. Prvými členmi SPR boli filozofi, bádatelia, vedci, pedagógovia a politici, ako Henry Sidgwick, Arthur Balfour, William Crookes, a Charles Richet.

SPR klasifikovalo predmety štúdia na niekoľko oblastí: telepatia, hypnóza, prízraky, strašenie a psychické aspekty spiritualizmu, ako napr. zjavenia bytostí iného pôvodu, jav známy ako materializácia (vtelenie). Jeden z prvých programov SPR bol Census of Hallucinations, ktorý skúmal skúsenosti s prízrakmi a halucinácie u mentálne zdravých ľudí.


Referencie upraviť

  1. KUBISA, Tomáš. Parapsychológia ako predmet vedeckého záujmu v priebehu 20. storočia [online]. [Cit. 2012-04-25]. Dostupné online.

Externé odkazy upraviť

1. Parapsychológia - telepatia a telekinéza